חיפוש

 

 

תרבות ופנאי לחץ לצפייה ביתר המדורים

קובי עצבני

איך אמרו חז”לינו, כל העולם במה ואנו הפראיירים של הקב”ה שהוא במקרה המפיק והבמאי, אז אם חשבתם שנבחרינו פועלים מדאגה לציבור, אז יש לי חדשות... הכל חארטה, ונותר רק להתפלל שאם המשיח לא בא, לפחות שיצלצל...קובי אור